OVERSETTELSE

Oversettelse har vært min hovedbeskjeftigelse i et par tiår og jeg setter fremdeles stor pris på denne måten å arbeide med språk på.

For nærmere informasjon om oversetterdelen av virksomheten, klikk her