OVERSETTELSE

Oversettelse har vært min hovedbeskjeftigelse siden år 2000. Jeg har oversatt alt fra bruksanvisninger, via skilsmissebevillinger til vitenskapelige artikler fra engelsk og italiensk.

De siste årene har jeg også begynt å tilby validering og kvalitetssikring av spørreskjema som benyttes i klinisk utprøving og lignende forskningsformål.

Jeg setter fremdeles stor pris på denne måten å arbeide med språk på, og jeg oppdager nesten hver dag nyanser i språket gjennom tekstene jeg jobber med.

For nærmere informasjon om oversetterdelen av virksomheten, klikk her