BETA-TESTERE OG FORFATTERSPIRER SOM IKKE HAR RÅD TIL KURS

Ikke alle har råd til kurs.

Jeg inviterer derfor alle som kan være interessert i å enten beta-teste nye kurs, eller som ønsker å få gratis tilgang (mot å forklare hvorfor akkurat de bør få det tilbudet) til å enten bruke kontaktskjemaet eller kontakte meg direkte på info@finneordene.no. Jeg gir gratisbillett til inntil én person per kurs.

Jeg vil gjerne ha personer både med og uten skriveerfaring. Norsk som andrespråk er ingen hindring. Har du venner dette kan være aktuelt for, kan du også ta kontakt med meg.