FINNE TRÅDEN

Dette er kurset for deg som skriver
men uten retning, eller sidelengs, som en krabbe.
Men kanskje har du en drøm om å bli ferdig med
større prosjekter.
I dette kurset får du 4 uker med øvelser som
hjelper deg utvikle et kart over det du skriver,
oppdage tema i teksten. I tillegg til 1,5 time undervisning,
tilbys ukentlige statussamlinger for å dele erfaringer
med de verktøyene man tester og oppgaver som gis.
Fokus er på å fylle hullene i teksten,
finne ut hva som er barrieren for å
skrive om visse ting, og eksperimentere
med strukturer som kan få ditt prosjekt
til henge sammen.

Maks 12 deltakere